Согласно Законот за заштита на лични податоци, А.Д Водостопанство на Република Северна Македонија Ве уверува дека податоците оставени на нашата веб-страна нема да бидат злоупотребени, објавени во било каков медиум или споделени со друго трето правно, односно физичко лице.


А.Д Водостопанство на Република Северна Македонија