Шеф на кабинет на Главен извршен директор
Денис Јонуз
072/271-741
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Раководител на сектор за општи работи, правни работи и човечки ресурси
Катерина Манчева
078/440-518
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Раководител на сектор за финансиски работи
Мерјеме Рамадани Шабан
071/327-833
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Раководител на сектор за јавни набавки и комерција
Андријана Тодоровска
078/228-939
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Раководител на сектор за уредување на слив и речни корита
Коста Малзарков 078/440-512
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Раководител на сектор за организација на работата на Подружниците
Митко Костадинов 071/207-080
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Раководител на сектор за екплоатација и одржување на хидромелиоративните системи
Влатко Нацев
070/376-823
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Раководител на сектор за услуги со корисници
Јана Авировиќ
078/499-473
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Раководител на сектор за евиденција и стопанисување со недвижен имот
Соња Ефтова
071/295-676
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Раководител на сектор за инвестиции, планирање, проектирање, истражување и развој
Анѓел Петков 071/376-821
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Раководител на подружница Скопско Поле – Скопје
Маја Димовска
070/246-661
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Раководител на подружница Свети Николе
Дејан Серафимов
078/210-814
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Раководител на подружница Берово
Зоран Аговски
071/271-785
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Раководител на подружница Битолско поле – Битола
Стојан Ѓорѓиевски
070/207-792
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Раководител на подружница Јужен Вардар – Гевгелија
Ристо Ѓуров
072/271-697
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Раководител на подружница Тетово – Тетово
Артон Бајрами
070/246-423
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Раководител на подружница Гостивар – Гостивар
Али Мемеди
078/499-399
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Раководител на подружница Брегалница – Кочани
Дени Митров
078/202-239
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Раководител на подружница Кумановско-Липковско Поле – Куманово
Оливер Илиевски
072/271-786
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Раководител на подружница Црн Дрим – Охрид
Ѓоко Стефановски
078/499-397
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Раководител на подружница Прилепско поле – Прилеп
Звонко Талески
072/271-768
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Раководител на подружница Радовишко поле-Радовиш
Сања Ристова
078/563-784
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Раководител на подружница Струмичко поле – Струмица
Лазар Ѓорѓиев
070/214-217
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Раководител на подружница Тиквеш Кавадарци
Ангелчо Димитров
070/218-902
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.