АД "Водостопанство на РСМ" - Скопје

   

Календар на активности
Пон Вто Сре Чет Пет Саб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

    MantovoПо извршените микробиолошки анализи: Водата во акумулација Мантово одговара за нејзината намена - може да се користи за наводнување и како технолошка вода за потребите на рудникот Бучим.

Полсе изнесените шпекулации во јавноста и меѓу нашите водокорисници во регионот на подружница Радовишко поле од Радовиш дека водата во акумулацијата „Мантово“ е загадена и не е добра за наводнување, по извшената инспекциска контрола утврдено е дека водата во акумулација Мантово одговара за нејзината намена - може да се користи за наводнување и како технолошка вода за потребите на рудникот Бучим.

Во Извештајот од Хидробиолошки завод Охрид, за извршени микробиолошки и физичко-хемиски анализи на водата од брана Мантово е наведено дека:
„На барање на АД„Водостопанство на РСМ“ – Скопје (бр.08-149/2 од 28.01.2022 година), на ден 10.02.2022 година колекционирана е вода од акумулацијата од две мерни места и тоа:
-површинска вода од 0,5 метри и
-длабинска – од 15 метри длабочина


Изведените микробиолошки и физичко-хемиски анализи се во согласност со Уредбата за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните води и Уредбата а класификација на водите (Сл.весник на РМ бр.18/99). Европски Директиви за површински води, како и според светски познати и признати научни методи и стандарди.
Микробиолошките анализи опфатија параметри од санитарен и еколошки аспект, односно, индикатори за фекално загадување и индикатори за органско загадување, вкупен број на колиформни бактерии, Escherichia colli, ситерококи и хетеротрофни психрофилни бактерии – број на колонии на 22°C.“
„Добиените резултати од микробиолошките и физичко-хемиските анализи на водата (површинска и длабинска) од акумулација Мантово укажуваат на тоа дека водата одговара за нејзината намена, односно може да се користи за наводнување и како технолошка вода за потребите на рудникот Бучим. Добрата снабденост со кислород во двата примероци на вода и релативно малата бројност на истражуваните бактерии, укажуваат на тоа дека водата е безбедна за живиот свет.“

   

Користиме колачиња (cookies)
Ние користиме колачиња на нашата веб-страница. Некои од нив се од суштинско значење за работата на страницата, додека други ни помагаат да ја подобриме оваа страница и корисничкото искуство (колачиња за следење). Можете сами да одлучите дали сакате да дозволите колачиња или не. Забележете дека ако ги одбиете, можеби нема да можете да ги користите сите функционалности на страницата.